Ochrona patentowa

Szanowny Wystawco!

Wytwór Twojej myśli twórczej powinien być chroniony, aby nikt niepowołany nie czerpał korzyści z Twojej pracy lub nie próbował jej bezprawnie przejąć. Ochronę zapewni rejestracja w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Pierwszym krokiem jest zaświadczenie o pierwszeństwie z wystawy. Wystawy organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie są wystawami publicznymi dającymi pierwszeństwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji na wzór przemysłowy, oznaczonego według ich daty wystawienia.

Dokument pierwszeństwa z wystawy oraz wszelkie informacje i porady można uzyskać u współpracujących z MTP rzeczników patentowych w „Punkcie Konsultacyjno – Usługowym” działającym z upoważnienia Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich, mieszczącym się 
w  pawilonie 7, przy wejściu do pawilonu od strony północnej/parkingu.

ochrona_patentowa.jpg

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni