PUREKO - nowa linia do produkcji włóknin puszystych

Wypowiedź Dyrektora Technicznego - Ryszarda Wojnowskiego

W roku 2017 firma PUREKO Sp. z o.o. rozpoczęła odbiór i montaż nowej linii technologicznej do produkcji włóknin puszystych, poszerzając tym samym profil chemiczny produkcji o wydział włókienniczy przerobu włókien sztucznych.

Posiadam kilkunastoletnie, techniczne doświadczenie zawodowe w przemyśle włókienniczym, pracując jako dyrektor techniczny zakładu. Z racji zajmowanego stanowiska brałem czynny udział w demontażach, montażach oraz rozruchu różnych maszyn włókienniczych, a także podobnych linii produkcyjnych. Projektowałem ustawienia, lokalizacje oraz układy zestawów maszynowych dla określonych technologicznie, założeń produkcyjnych. Zarząd Spółki Pureko obdarzył mnie zaufaniem, powierzając nadzór nad właściwym przebiegiem montażu maszyn i urządzeń w całej linii technologicznej.

Transport dostarczanych maszyn i części tworzących linię technologiczną, obejmował kilkanaście dużych samochodów ciężarowych. Zgromadzenie dostarczonej, tak dużej ilości elementów przeznaczonych do kolejnego, następującego po sobie montażu, było dla nas nie lada wyzwaniem. W czasie montażu maszyn napotykaliśmy na nieprzewidziane problemy techniczne. Błyskawicznie były one rozwiązywane i usuwane przez nasz wyspecjalizowany, zgrany personel zakładowy, z którego to w późniejszym czasie wyłoniliśmy liderów-operatorów do obsługi maszyn. Równolegle trwały prace przyłączeniowe gazu i zasilania elektrycznego. Po niespełna trzech miesiącach od pierwszego transportu, z początkiem marca 2018 r mogliśmy rozpocząć rozruch technologiczny, a w następstwie tego normalną produkcję włóknin puszystych o różnych parametrach.

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technicznych zastosowanych w projektach konstrukcyjnych maszyn wchodzących w skład linii produkcyjnej, dało nam wiele nowych możliwości technologicznych. Pozwoliło nam to na produkcję określonego i jednorodnego wyrobu finalnego o stabilnych, charakterystycznych i powtarzalnych cechach. Także umożliwiło uzyskanie bardzo dużej wydajności tj. 1200 kilogramów na godzinę i odbiór belek produktu na końcu linii co 2-4 minut. Ciekawostką jest fakt, że na dzień dzisiejszy niewielu producentów maszyn na świecie, może konkurować z tak szybką linią produkcyjną.

ryszard_wojnowski.jpg

Wstecz

Partnerzy Medialni